all system number

Contact Center

[ux_slider label=”hearder” nav_pos=”outside”]

[ux_banner height=”600px” bg=”1677″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.744)”]

[text_box width=”53″ width__sm=”60″ position_x=”10″ position_y=”85″]

ALL SYSTEM CONTACT CENTER

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”600px” bg=”1678″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.715)”]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[row label=”text-header”]

[col span__sm=”12″]

การให้บริการของ All System Contact Center

[/col]

[/row]
[row]

[col span__sm=”12″]

[ux_banner height=”340px”]

[text_box width=”88″ position_x=”50″ position_y=”50″]

ขอบเขตการปฏิบัติงานของ Contact Center

บริษัท ออลซิสเต็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการ Contact Center โดยระบบ Cloud Contact Center, Cloud IP PBX และ Cloud CRM บน Technology การสื่อสารแบบ Voice Over IP โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปี ในหลากหลายธุรกิจ ได้แก่ Telecom , Banking , Food , Energy Business, Retail Business , Building Service or Service Apartment ,Health Care , Hospital etc. ซึ่งหลากหลายประเภทของการให้บริการ ได้แก่ ด้าน Technical ,Enquiry ,Complain ,Request etc.

ด้วยความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า ที่มีความหลากหลาย ได้ยึดมั่นแนวคิดในการให้บริการที่สามารถ ปรับการกระบวนการทำงาน ให้สอดคล้องกับธุรกิจของลูกค้า แต่ยังคงไว้ซึ่งความสามารถหลักๆ ที่วัดผลการให้บริการได้อย่างเป็นมาตรฐาน ตามการให้บริการของ Contact Center สร้างความพึงพอใจสูงสุด ให้กับผู้ใช้บริการ

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[row]

[col span__sm=”12″]

การให้บริการของ All system Contact Center

[row_inner]

[col_inner span__sm=”12″]

[ux_banner height=”340px” bg_color=”rgb(255,255,255)”]

[text_box width=”49″ position_x=”95″ position_y=”50″]

Inbound Call

สำหรับบริการรับสายขาเข้าในคอลเซ็นเตอร์ (Inbound Call) พนักงานผู้ให้บริการจะรับสายจากลูกค้า ซึ่งมีหลากหลายเหตุผลที่ลูกค้าจะติดต่อมาที่ Contact Center เหตุผลแรกก็คือ พวกเขาต้องการทราบวิธีการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ หรือสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างที่ต้องการ ขอบเขตของการให้บริการของ Contact Center เริ่มจาก การรับแจ้งตามที่ลูกค้าได้ขอใช้บริการ รับสายและช่วยแก้ไขปัญหา ตอบข้อสงสัยในผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือส่งต่อไปยังผู้รับผิดชอบในปัญหานั้นๆ ติดตามการแก้ไขปัญหา และตอบกลับลูกค้า ภายในเวลาที่กำหนด (SLA) การบริการขาเข้า (Inbound) ยังมีบริการอื่น ๆ ที่ All System ให้บริการมีดังต่อไปนี้

[/text_box]
[text_box width=”40″ position_x=”0″ position_y=”85″]

[ux_image id=”1659″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[row_inner_1]

[col_inner_1 span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”300px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)”]

[text_box width=”93″ position_x=”50″ position_y=”85″]

1. ฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service) หรือฝ่ายสนับสนุนลูกค้า (Customer Support)

เป็นการรับสายโทรเข้า ซึ่งตัวแทนจะทำการตอบคำถามของลูกค้า หรือมอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

[/text_box]
[text_box width=”54″ position_x=”50″ position_y=”5″]

[ux_image id=”1659″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”300px”]

[text_box width=”54″ position_x=”50″ position_y=”5″]

[ux_image id=”1659″]

[/text_box]
[text_box width=”94″ position_x=”100″ position_y=”95″]

2. งานบริการด้านเทคนิค (Technical Support)

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคจะเป็นคนตอบปัญหา และบอกวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้ หรือการ Remote Access เข้าไปที่เครื่องลูกค้าเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาซึ่งงานบริการด้านนี้มักเห็นได้ในธุรกิจที่ขายคอมพิวเตอร์, แล็ปท็อป และโทรศัพท์

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[row_inner_1]

[col_inner_1 span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”300px”]

[text_box width=”54″ position_x=”50″ position_y=”5″]

[ux_image id=”1659″]

[/text_box]
[text_box width=”94″ position_x=”50″ position_y=”90″]

3. บริการ Helpdesk

เป็นตัวแทนรับโทรศัพท์ เพื่อให้ความช่วยเหลือ และให้บริการลูกค้าที่โทรเข้ามา ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือในคำถามที่เกี่ยวกับแบรนด์หรือบริษัท

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”300px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)”]

[text_box width=”93″ position_x=”50″ position_y=”90″]

4. ตัวแทนขายสินค้า และบริการ

เป็นคนรับสายลูกค้าที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบริการเสริมต่าง ๆ

[/text_box]
[text_box width=”54″ position_x=”50″ position_y=”5″]

[ux_image id=”1659″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]
[row]

[col span__sm=”12″]

[row_inner]

[col_inner span__sm=”12″]

[ux_banner height=”340px” bg_color=”#8e0f0f”]

[text_box width=”47″ position_x=”95″ position_y=”50″]

Outbound Call

สำหรับการให้บริการ คอลเซ็นเตอร์ขาออก (Outbound Call) ก็คือ การที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์ไปยังลูกค้าและลูกค้าที่เป็น กลุ่มเป้าหมาย หนึ่งในเหตุผลที่ต้องโทรออกคือ เพื่อทำการขายหรือทำแบบสำรวจ

[/text_box]
[text_box width=”40″ position_x=”5″ position_y=”50″]

[ux_image id=”1659″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[row_inner_1]

[col_inner_1 span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”300px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)”]

[text_box width=”93″ position_x=”50″ position_y=”90″]

1. การนัดหมายลูกค้า

เป็นส่วนหนึ่งของการตลาดแบบธุรกิจต่อธุรกิจ เมื่อธุรกิจต้องการนัดประชุมสามารถใช้บริการ Outbound Call Center เพื่อติดต่อ หรือเชิญชวนลูกค้าให้เข้าร่วมงานได้

[/text_box]
[text_box width=”54″ position_x=”50″ position_y=”5″]

[ux_image id=”1659″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”300px”]

[text_box width=”54″ position_x=”50″ position_y=”5″]

[ux_image id=”1659″]

[/text_box]
[text_box width=”94″ position_x=”50″ position_y=”90″]

2. การเรียกเก็บเงิน เป็นบริการเรียกเก็บเงิน หรือแจ้งเตือนลูกค้า

เพื่อแจ้งยอดชำระเงิน หรือยอดคงค้าง โดยเป็นบริการหนึ่งที่มีความต้องการอย่างมาก

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[row_inner_1]

[col_inner_1 span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”300px”]

[text_box width=”54″ position_x=”50″ position_y=”5″]

[ux_image id=”1659″]

[/text_box]
[text_box width=”94″ position_x=”50″ position_y=”90″]

3. วิจัยตลาด

สายโทรออกประเภทนี้จะดำเนินการสำรวจทางโทรศัพท์ บางครั้งก็เพื่อทำการตรวจสอบ และอัปเดตข้อมูล สำหรับฐานข้อมูลของลูกค้า

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”300px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)”]

[text_box width=”93″ position_x=”50″ position_y=”90″]

4. พนักงานขายทางโทรศัพท์

เป็นบริการที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะเป็นหนึ่งในวิธีในการเพิ่มลูกค้า ด้วยการโทรหาผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของตน

[/text_box]
[text_box width=”54″ position_x=”50″ position_y=”5″]

[ux_image id=”1659″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[row_inner_1]

[col_inner_1 span__sm=”12″]

[ux_banner height=”120px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”5″]

5. ระบบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

บริษัท All System จัดเตรียมระบบ Contact Center ซึ่งประกอบด้วย 

 

 

[/text_box]

[/ux_banner]
[row_inner_2]

[col_inner_2 span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”300px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)”]

[text_box width=”93″ position_x=”50″ position_y=”90″]

ระบบโทรศัพท์ (Telephony System)

ทั้ง Voice และ Non-Voice (Email, Chat ) เพื่อให้สามารถบริหารจัดการปริมาณของการแจ้งจากลูกค้า สามารถวัดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการ สามารถบันทึกเสียง เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ได้อย่างต่อเนื่อง

[/text_box]
[text_box width=”54″ position_x=”50″ position_y=”5″]

[ux_image id=”1659″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_inner_2]
[col_inner_2 span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”300px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)”]

[text_box width=”93″ position_x=”50″ position_y=”85″]

ระบบข้อมูลลูกค้าและการรับแจ้งเสีย (CRM และ/หรือ Ticket Management System)

ซึ่งสามารถบันทึกและจ่ายงาน และติดตามงานซ่อม

[/text_box]
[text_box width=”54″ position_x=”50″ position_y=”5″]

[ux_image id=”1659″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_inner_2]

[/row_inner_2]
[row_inner_2]

[col_inner_2 span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”300px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)”]

[text_box width=”93″ position_x=”50″ position_y=”100″]

ระบบบริหารทรัพย์สิน (Asset Management)

เพื่อการควบคุม ติดตามทรัพย์สินที่ใช้ในโครงการ และสามารถตรวจสอบระยะเวลาของระยะประกันได้ รวมถึงสามารถติดตามตรวจสอบอุปกรณ์ที่จะนำเข้าให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งใช้ร่วมกับระบบการจ่ายงานซ่อม

[/text_box]
[text_box width=”54″ position_x=”50″ position_y=”5″]

[ux_image id=”1659″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_inner_2]
[col_inner_2 span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”300px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)”]

[text_box width=”93″ position_x=”50″ position_y=”80″]

ออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า

[/text_box]
[text_box width=”54″ position_x=”50″ position_y=”5″]

[ux_image id=”1659″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_inner_2]

[/row_inner_2]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[row_inner_1]

[col_inner_1 span__sm=”12″]

[ux_banner height=”340px”]

[text_box width=”42″ position_x=”95″ position_y=”50″]

[ux_image id=”1659″]

[/text_box]
[text_box width=”42″ position_x=”5″ position_y=”50″]

6. การจัดเตรียมบุคลากร

บริษัท All System ให้ความสำคัญกับการให้บริการลูกค้าอย่างยิ่ง จึงได้จัดเตรียมพนักงานให้บริการ ที่มีความรู้ ความสามารถทั้งด้านการให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาด้าน Hardware ที่ขายและให้บริการ รวมถึง Software ที่ใช้บริการ อีกทั้งการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในธุรกิจของลูกค้า รวมถึงการจัดทำ knowledge Base อย่างเป็นระบบ เพื่อการให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

การ Forecast Call รวมถึงเวลาที่ใช้ในกระบวนการทำงานจะทำให้สามารถ คาดการณ์จำนวนของบุคลากรที่ให้บริการได้อย่างแม่นยำ เพื่อการเตรียมการได้อย่างรวดเร็ว และพร้อมสำหรับการให้บริการ

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[row_inner_1]

[col_inner_1 span__sm=”12″]

[ux_banner height=”340px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)”]

[text_box width=”42″ position_x=”5″ position_y=”50″]

[ux_image id=”1659″]

[/text_box]
[text_box width=”42″ position_x=”95″ position_y=”50″]

7. เวลาของการให้บริการ

All System สามารถให้บริการลูกค้าได้ตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ รวมถึง การเก็บสถิติ เพื่อแนะนำเวลาที่เปิดให้บริการได้อย่างเหมาะสม กับความต้องการที่แท้จริง เพื่อสนับสนุนธุรกิจของลูกค้า
การจัดเวลาเพื่อให้บริการ และกำลังบุคลากรที่เหมาะสม All System จะพิจารณา เสนอแนะ โดย มุ่งเน้นที่ SLA ที่ได้กำหนดกับลูกค้าเป็นสำคัญ

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[row_inner_1]

[col_inner_1 span__sm=”12″]

[ux_banner height=”340px”]

[text_box width=”42″ position_x=”95″ position_y=”50″]

[ux_image id=”1659″]

[/text_box]
[text_box width=”44″ position_x=”5″ position_y=”50″]

8. ระดับของการให้บริการ Contact Center

โดยความสำคัญของ Contact Center ในการให้บริการ
จะให้ความสำคัญและวัดผลการปฏิบัติงานดังนี้
1. ความรวดเร็วในการรับสาย (SLA 80/20) หมายถึง เจ้าหน้าที่ให้บริการของ Contact Center จะรับสายภายใน 20 วินาที ให้ได้ 80% ของจำนวนสายที่ติดต่อเข้ามาทั้งหมด
2. อัตราการพลาดรับสาย (Abandon Rate) อัตราการพลาดรับสาย 5% หมายถึง จำนวนสายที่พลาดรับจะต้องไม่เกิน 5% ของจำนวนสายที่ติดต่อเข้ามา
3. Call Back 100% กรณีที่มีการพลาดรับสาย จะต้องติดต่อกลับทั้งหมดภายในเวลา 30 นาที

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[row_inner_1]

[col_inner_1 span__sm=”12″]

[ux_banner height=”340px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)”]

[text_box width=”42″ position_x=”5″ position_y=”50″]

[ux_image id=”1659″]

[/text_box]
[text_box width=”42″ position_x=”95″ position_y=”50″]

9. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

แสดงรายงาน Call Performance (Abandoned Rate ,% Service Level) All System จะจัดเตรียมรายงานเพื่อแสดงให้ลูกค้าได้ทราบชัดเกี่ยวกับการให้บริการตามที่ตกลงกัน ทั้งในด้านการบริหารจัดการบุคลากรเพื่อให้บริการแก้ลูกค้าได้ตามระดับบริการที่ได้ตกลงกันในการให้บริการและการส่งมอบระดับบริการ

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า